Vannlek

Noe av inntektene fra basaren har gått til vannleker.