Ansatte

Administrasjon

Bente Dyre

Stilling: Støttepedagog
950 41 045
bente.dyre@Brakamoen-Barnehage.no

Blå

Therese Listøl

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Tove Karbøl

Stilling: Pedagogisk leder
909 46 192
tove.karbol@Brakamoen-Barnehage.no

Grønn

Tove Gro Valskår

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Kari Fagerheim

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Solfrid Dyre

Stilling: Pedagogisk leder
900 25 886
solfrid.dyre@Brakamoen-Barnehage.no

Gul

Solfrid Løland

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

LIksom avdelingen

Solfrid Dyre

Stilling: Pedagogisk leder
900 25 886
solfrid.dyre@Brakamoen-Barnehage.no

Tanja Håheimsnes

Stilling: Daglig leder
402 40 581
tanja.haheimsnes@brakamoen-barnehage.no