Friluftsliv

Friluftsliv for oss handler om det nære, enkle og hverdagslige møtet med natur.

Vi skal gi barna mulighet til å erfare friluftslivets egenverdi, og utnytte friluftslivets og naturens potensiale for pedagogisk og faglig arbeid.

Friluftslivet har verdi for barna i form av opplevelser, mestringen, inntrykkene, utforskningen og det slitsomme ved å være på tur har en verdi i seg selv. Det har betydning og kan kjennes verdifullt for barnet der og da å leke, å tørre klatre i et tre, å sitte et sted og tenke og å være med venner.