LIvsglede for eldre

Vi i Brakamoen er glade for samarbeidet vi har med Livsglede for eldre. Å få oppleve å bety noe positivt for andre er er en god erfaring for alle barn.

Livsglede for eldre en religiøst og politisk uavhengig folkehelseorganisasjon. Målet til livsglede for eldre er at alle eldre skal ha en god og meningsfull hverdag og at gjennom gode opplevelser skal også de eldre oppleve stimulerende sosiale, åndelige og kulturelle behov dekket. På mange måter de samme målene som Brakamoen har; barna skal oppleve gode og meningsfulle dager der hvert barn føler seg trygg på at nettopp jeg er viktig for fellesskapet og «jeg betyr noe»!

Livskraft, livsvilje, livsglede – synonymer som sier noe om livs-kvalitet. Et noe diffust begrep som omfatter mange sider av livet. 

Livsglede for eldre er opptatt av den helsefremmendeeffekten som det frivillige bidraget har for alle involverte. Samspillet mellom gammel og ung står i fokus. Hensikten er å stimulere til felles aktivitet, som gir de eldre en mulighet til å være en ressurs for barna. 

Brakamoen har inngått et samarbeid med Åbetunet og er jevnlig på besøk.