Barnehageplass

Brakamoen og Saudabarnehagene praktiserer samordna opptak i trå med Barnehageloven. Det er felles søknadsskjema for alle barnehagene i Sauda Kommune. Søknadsfrist til hovedopptaket er 01. mars

Rett til barnehageplass

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søkand rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med barnehageloven (§16 rett til plass i barnehage). 

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknak rett til å få plass i barnehagen innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år. 

 

Søknadsskjema finner dere her