Husmannspedagogikk

Husmannspedagogikk er hverdag satt i system i en pedagogisk ramme! Den skaper bedre TID, TILSTEDEVÆRELSE OG TILGJENGELIGHET med barna, noe som bidrar til trygghet, omsorg og gode barndomsminner. Dette gir en god barnehagehverdag, og er grunnlaget for læring

Husmannspedagogikk handler om å la barna ta del i de hverdagslige aktivitetene og gjøremålene i barnehagen. Og sette av tid til at barna får gjøre ting selv. Videre er vi opptatt av å bruke og ta være på naturen og det den har å by på. For å få til dette er vi avhengig av samspill mellom oss mennesker og mellom mennesker og naturen. Vi er alle en del av et fellesskap og her en betydning. Dette ønsker vi at barna i Brakamoen skal oppleve og erfare i hverdagen.

 

Husmannspedagogikken kan sammenfattes i de 3 T’ene;

Tid: La barna få gjøre ting på sin måte, samtidig som den voksne kan komme med litt veiledning og innspill underveis. Barn lærer mye av prøving og feiling, og ved å få lov til å utfolde seg og teste ut ting på egen måte, vekkes nysgjerrigheten og mestringsgleden. La oppgaven styre situasjonen, ikke tiden.  

Tilgjengelighet: Å sitte eller ligge ned kan skape ro, trygghet og en nærhet til barn du ikke får dersom du står, går eller sitter på en stol. Det er en fin måte å få god, og en annen type kontakt med barna på. Barna elsker å krabbe oppå, rundt og under deg. Det skaper god og nær kontakt. 

Tilstedeværelse: Være her og nå. Det er det som betyr noe for de vi har rundt oss, enten det er barn eller voksne. Vi ønsker å bli sett, hørt, lyttet til og tatt på alvor. Er vi mer bevisst på å være både mentalt og fysisk tilstede, blir en mer avslappet, og alle vil få en bedre opplevelse. Slik skaper vi gode minner fra hverdagen som blir huske og se tilbake på.