Verdigrunnlag

I Brakamoen ønsker vi å legge til rette for en hverdag preget av ro, tid, tilstedeværelse og tilgjengelighet (jf. Husmannspedagogikken).

Vi ønsker at Brakamoen Barnehage skal være en motvekt til stess og jag og kanskje den tidsklemma som mange småbarnsforeldre  kjenner på. Målet vårt er å «ta tilbake» hverdagen, senke skuldrene, legge lista lavere og inkludere barna i de daglige gjøremålene. Gode barndomsminner skapes her og nå!

I Brakamoen vil vi å gi barna en hverdag preget av omsorg, humor, glede, lek og læring. Målet er at barna skal vokse og utvikle seg, i møte med voksne som:

-        er tilstedeværende og tett på

-        lytter, gir nærhet, omsorg og varme

-        viser gode holdninger og empati

-        er aktivt deltakende i barns opplevelser, utvikling, lek og læring                       

-        er dyktige på dokumentasjon, samarbeid, trivsel og HMS                              

-        viser respekt, er rause og tolerante

-        er pliktoppfyllende, lojale og engasjerte

-        trives i jobben sin 

 

Leken er en viktig del av barns hverdag. I leken får barna mulighet til å stimulere alle sider ved sin utvikling; språklig, sosialt, emosjonelt, kognitivt, motorisk og moralsk. Barns lek er også med på å utvikle kreativiteten, problemløsningsevnen og barns forståelse for hvordan verden fungerer sosialt og fysisk. Gjennom leken utvikler barn sosiale og fysiske ferdigheter, opparbeider seg mestringsfølelse og selvtillit. Lek er også grunnlag for barns vennskap. Barn leker fordi de liker å leke og fordi de har lyst. Lek skal være den dominerende pedagogiske aktiviteten i Brakamoen Barnehagen SA.