Livsglede for eldre

Vi ønsker å videreformidle livsglede for eldre til nye barn i Brakamoen Barnehage SA. I forrige barnehageår var det førskolegruppa som var med i prosjektet, i år er det barn som er født i 2015 som får delta. Vi legger opp til ett besøk i måneden hvor 6-8 barn tar turen ned til Åbøtunet.

Livsglede for Eldre er opptatt av den helsefremmende effekten som det frivillige bidraget har for alle involverte. Vi er også opptatt av samspillet mellom gammel og ung. Hensikten er å stimulere til felles aktivitet, som gir de eldre en mulighet til å være en ressurs for barn og unge.
Vil dere lese mer om livsglede for eldre gå inn på:
https://livsgledeforeldre.no/vart-arbeid/barnehage/

Illustrasjonen er hentet fra hjemmesiden deres.