Verdensdagen 2019/Gi tid- Helene Sandvik

«Helt menneskelig»- med Helene Sandvik

Brakamoen spanderer billetter på ansatte som ønsker å høre på dette foredraget i morgen kl. 19.00.

Hun vil snakke om hva vi kan være for hverandre som mennesker, men at frykten for det ukjente, forestillinger og egen sårbarhet kan stoppe oss på veien.

Dette er høyaktuelle tema som alle og en hver kan ta med seg og lære noe av, på privaten og på jobb.