Livredningskurs

Fem ansatte har bestått livredningsprøven. Det sikrer at førskolegruppa får gå på bading.