Ny rolle!

Susanne Kvaløy er vår nye pedagog som er konstituert for Merete Espevik Lutteke.

Å finne rett person til en ledig stilling kan være tidkrevende og møysommelig jobb.

Vi har vektlagt de personlige egenskapene som

- god på å bygge relasjoner

- stå- på- vilje

- positiv og åpen

- lærevillig og omstillingsdyktig 

- evne til refleksjon

Hun har vært en av staben vår i 11 år, og kjenner bedriften godt.

Susanne startet på desentralisert barnehagelærerutdanning høsten 2019.

Vi høster "goder" av dette da hun har sagt seg villig til å meddele hva som rører seg i forskningsfeltet 

til barnehagene.