Velkommen til oss!

Vi er en privat barnehage med 70 barn fordelt på 5 avdelinger. Som foreldreeid barnehage har foreldrene stor medvirkning på barnas hverdag og den generelle driften av barnehagen. Barnehagen drives med et ideelt grunnlag noe som innebærer at alt overskudd går tilbake til barna og barnehagen.