Ansvarlige foreldre

Som ansvarlige foreldre er det viktig å legge til rette for fysisk aktivitet, sunt kosthold, god søvn, et sosialt miljø og ha noen retningslinjer for bruk av digitale enheter som mobiltelefon og nettbrett. Tips til lesning https://medietilsynet.no/globalassets/dokumenter/veiledere/ensidig-smabarn-og-skjermbruk-veileder.pdf