Foreldreundersøkelsen 2019

 

Ute- og innemiljø 4,4
Relasjon mellom barn og voksen 4,7
Barnets trivsel    4,8
Informasjon     4,4
Barnets utvikling     4,8
Medvirkning     4,3
Henting og levering 4,7
Tilvenning og skolestart 4,4
Tilfredshet 4,7
 
Besvarte: 35 / 66 (53,03 %)
 
Resultatene fra foreldreundersøkelsen gjennomgikk vi på planleggingsdagen 27. januar.
Den skal videre være et hjelpemiddel for å vurdere og utvikle barnehagetilbudet deres.

Foto: https//www.offitkurman.com