Små barns undring

De har et medfødt driv for å finne ut av sine omgivelser. Det de trenger av oss omsorgspersoner er at vi deler deres nysgjerrighet, gir dem tid og rom til undring, samt viser dem at det alltid er noe nytt og spennende de kan lære. På den måten kan vi foredle denne iboende ressursen og skape små lykkestunder for dem i hverdagen. Barna trenger ikke masse dyrt utstyr. De kan like gjerne støttes til å undre seg over noe i naturen, hvordan de kan bevege kroppen til musikk, hvordan det er å ta på ulike materialer, kjenne på ulike smaker og så videre

 
Forskningsrommet vårt er og blir et supplement til det som allerede er der.