Informasjon til barn og unge om det nye koronaviruset

Mange barn og unge har spørsmål om koronavirus. I denne filmen stiller Hermine (13) noen spørsmål hun lurer på til Helsedirektoratet.

Helsediraktoratet har laget en informasonsfilm om koronaviruset. Filmen gir også informasjon som er viktig at voksne vet. 

https://www.youtube.com/watch?v=v1W249tl1vA&feature=youtu.be