Nye føringer ang. koronaviruset

Barn og foresatte som har vært på reise i område med vedvarende smitte skal være hjemme i 14 dager etter hjemkomst.

Lørdag 07. mars besluttet Helsedirektoratet utvidelse av anbefalinger om hvem som skal være i karantene i forhold til kokonaviruset.

Karantene gjelder nå for alle personer som har vært i områder med vedvarende smitte av koroavirus. Det betyr at alle som har vært i områder med vedvarende smitte skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Dette omfatter å ikke gå på jobb eller skole, unngå reiser, ikke ta offentlig transport, og unngå andre steder der man lett kommer nær andre. Les mer på artikkelen Forsterker tiltakene for å bremse smittesprdning (Helsefiretoratet). 

                                                                   Folkehelseinstituttet https://www.fhi.no/nyheter/2020/status-koronavirus-lordag-72.-mars-2020/