Barnehagen er stengt

Regjeringen og Helsedirektoratet har, som et ledd i å forindre ytterligere spredning av koronaviruset, vedtatt å stenge alle barnehager i hele landet. Dette omfatter også stenging av Brakamoen Barnehage SA. Vi beklager på det sterkeste de ulempene dette medfører.

Barnehagen stenges i utgangspunket for alle barn, men for å opprettholde virksomheter i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, og for å unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt, skal barnehagene sørge for å holde åpent for barn av ansatte i helse- og omsorgssektoren, transportsektoren og ansatte i andre kritiske samfunnsfunksjoner (krtiske samfunnsfunksjoner, FHI https://www.fhi.no/nyheter/2020/helsedirektoratet-har-i-dag-vedtatt-folgende---som-gjelder-fra-klokken-18.0/)   Det samme gjelder for barn med særlig omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehagen er stengt.