Omsorgsbehov

Foresatte med behov for og rett til omsorgstilbud må ta kontakt med styrer i aktuell barnehage.

13.03.20 la Sauda Kommune ut søknadskjema hvor foresatte kunne søke / melde sitt behov for omsorgstilbud. Dette skjema er nå tatt bort fra kommunen sine hjemmesider og foresatte bes ta kontakt direkte med barnehagen.