Ny veileder: hver avdeling kan betraktes som en kohort

Fredag 29.05.20 kommer Regjeringen med en ny smittevernveileder.

Den reviderte smittevernveilederen gjelder fra og med tirsdag 02.06.20. Det innføres nå et "trafikklyssystem". Nytt i denne veilederen er at lokale og regionale smittevernmyndigheter kan gjøre egne vurderinger om hvilke smitteventiltak som er nødvendig. 

Vi vil komme med mer informasjon om hvilke konsekvenser denne veiledern har for hvordan vi organiserer oss i løpet av onsdag 03.06.20.