Sommerhilsen

Noen er snart ferdige med ferien sin, andre har enda noen dager eller kanskje til og med noen uker til før ferien. Uansett, i ferie har en tid til å gjøre andre ting enn det vi gjør i hverdagen. Håper alle får laget seg gode minner i løpet av sommeren 2023😊

Vi i Brakamoen har vært gjennom en vanskelig tid med nedbemanning pga. lavere barnetall. Dette har skapt usikkerhet og vært belastende for alle. Vi har hatt en åpen dialog der tillitsvalgte, styret og styrer la ned mye arbeid i å få til en god prosess.

I tillegg begynte oppvekstsektoren i Sauda og «spise» av hverandre. Videregående «hentet» ansatte fra ungdomsskolen, ungdomsskolen «hentet» ansatte fra barneskolene og til slutt henter barneskolene fra barnehagene. Dette har ført til utskiftninger også i Brakamoen. Vi får tre nye med på laget vårt, to helet nye, Berit og Siv Irene. I tillegg får vi Frida med oss igjen.

På grunn av barnetallet velger vi å flytte småbarn over på Gul. De eldste barna fordeler seg på Grønn og Blå. De som går på Gul flytter over på Blå og de som går på Grønn fortsetter på Grønn. Ansatte følger i hovedtrekk med barna.

Nå ser vi framover og gleder oss til høsten og bygge videre på alt det gode i Brakamoen. Ekstra spennende og motiverende i høst blir det å starte på samarbeidet med Læringsmiljøsenteret i Stavanger. Brakamoen får delta i et 2 årig læringsmiljøprosjekt sammen med Sauda ungdomsskole og Fløgstad skule (i regi av Udir.). Det overordnede målet med prosjektet er å gi barna et godt barnehage- og skolemiljø.