Oppgradering av sykkelløpya

Tusen takk til fedrene Daniel, Sverre Gustav og Kurt for arbeidskraft. Takk også til Breivik maskin, Ivar Tangeraas og Runar Mørk for utlån av maskiner. Og til slutt en takk til Brødrene Selvik for sponsing av grus