Kunst-uke

Sommeren deler vi inn i ulike festivaluker. Uke 26 er det kunst-uke: I Rammeplanen står det bl.a. om kunst, kultur og kreativitet: «Barnehagen skal legge til rette for samhørighet og kreativitet ved å bidra til at barna får være sammen om å oppleve og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk.»

I løpet av kunst uka vil barna få utfolde seg og få erfaringer med uliek materialer og på uttrykksformer. Selv om det er prosessen som er målet vil det også bli noen resultat/produkt også :-)