Trenger du barnehageplass?

Velkommen til åpen dag i Brakamoen Barnehage SA onsdag 14. februar kl. 10:00 - 12:00

Om du trenger barnehageplass eller er nysjerrig på hvordan vi har det i Brakamoen Barnehage SA er du velkommen til oss, på åpen dag onsdag 14.02.2024 

Søknadsfristen er 01.03.

I vår kommune er det per i dag, ett hovedopptak (som er 01.03.). Ved hodopptaket søker alle via Sauda kommune sine sider til alle barnehagene i kommunene, pga. samordet opptak. 

Brakamoen Barnehage SA og Sauda kommune har noe uliike opptakskriterier og vedtekter. Kort oppsummert er ulikhetene;

  • i Brakamoen er foreldrene og årsmøte øverste beslutningsorgan. Mens kommunalsjef og kommunestyret er øverste beslutningsmyndighet i de kommunale barnehagene. 
  • Brakamoen er åpen alle uker, mens de kommunale barnehagene har felles sommerbarnehage med samlokalisering av barna i en barnehage om sommeren.  

Brakamoen Barnehage SA er en ideell foreldreeid barnehage. Barnehageplass hos oss er lik som i kommunen, makspris. 

 

Å søke barnehageplass kan oppleves uoversiktiglig; hvem har rett til barnehageplass, når, ulike typer barnehager, pris osv. - en guide med god informasjon finner du her