Årsplan 2023 - 2024

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes. Barnehagens pedagogiske arbeid skal være begrunnet i barnehageloven og rammeplanen. Rammeplanen påpeker at årsplanen er et arbeidsredskap for personalet som skal dokumentere barnehagens valg og begrunnelser.

Årsplanens funksjon

Årsplanen skal syniliggjøre hvordan barnehagen omsetter barnehageloven i praksis, og arbeider målrettet for å sikre det pedaogiske arbeidet. Ifølge rammeplanen har planlegging av barnehagens ihhold og pedaogiske arbeid flere funksjoner; 

  • Personalet får grunnlag til å tenke og hanlle systematisk i det pedagosike arbeidet
  • Det fir kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og barnegruppen
  • Synliggjør barnehagens fortolkning og realisering av rammeplanen
  • Gir utgangspunkt for refleksjon og utvikling av virksomheten
  • Barnehgens åprspln er også et vikrig dokument for myndighetenes oppfølging og tilsyn med barnehagen

Her finner du årsplene for Brakamoen Barnehage SA

Årsplan 2023 - 2024